Skip to content

Example
  ŽenaMuž


  Kouření
  AnoNeNezjištěno
  Abusus alkoholu
  AnoNeNezjištěno


  C07C088C089  VpravoVlevoOboustranně  UZCTMRIPET/CTPET/MRZobrazovací vyšetření nebylo provedeno


  NeAno

  diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická
  NeAno

  diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická


  Pozn: u chirurgické léčby datum operace
  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)  Klasifikace chirurgického výkonu u nádorů parotis dle ESGS
  Parotidektomie I–IV (VII) /PET s resekcí lícního nervu/Parotidektomie I–IV /PET se zachováním lícního nervu/Parotidectomy I–IV (VII, S, MM) /Rozšířená PET s resekcí n. VII, kůže a m. masseter/Parotidektomie I–II /PES/Parotidektomie III–IV /Deep lobe parotidectomy/Parotidektomie I /Parciální PES oblasti I/Parotidectomy II /Parciální PES oblasti II/Parotidektomie I–II–III /PES rozšířená o dolní hluboký list/Parotidektomie V /Odstranění akcesorního laloku/ECD I /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti I/ECD II /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti II/ECD V /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti V/


  NeAno

  stejnostrannáoboustranná
  Elektivní (cN0)Terapeutická (cN+)
  IAIBIIAIIBIIIIVVVAVBVIRozsah nespecifikován


  acinocelulární karcinommammární analog. sekretorický karcinommukoepidermoidní karcinomadenoidně cystický karcinompolymorfní adenokarcinomepiteliálně-myoepiteliální karcinom(hyalinizující) karcinom z jasných buněkbasocelulární adenokarcinomsebaceosní adenokarcinomintraduktální karcinomadenokarcinom NOSsalivární duktální karcinommyoepiteliální karcinomkarcinom z pleomorfního adenomukarcinosarkomšpatně diferencovaný karcinom: neuroendokrinní a nonneuroendokrinnílymfoepiteliální karcinomskvamocelulární karcinom*onkocytický karcinomsialoblastomjiné

  low gradeintermediate gradehigh gradesubtyp nebyl určen
  s převahou tubulární/kribriformní složky>30% solidní složkysubtyp nebyl určen
  klasickýkribriformnísubtyp nebyl určen
  low gradehigh gradesubtyp nebyl určen
  low gradehigh gradesubtyp nebyl určen
  intrakapsulárníminimálně invazivníinvazivnísubtyp nebyl určen
  nediferencovaný karcinomvelkobuněčný neuroendokrinní karcinommalobuněčný neuroendokrinní karcinomsubtyp nebyl určen


  T-klasifikace
  TXT1T2T3T4aT4bnebyla stanovena
  N-klasifikace
  N0N1N2aN2bN2cN3N3aN3bnebyla stanovena
  M-klasifikace
  MXM0M1nebyla stanovena  Nebyla indikovánaRTCHRTCHTProtonová terapie  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)  NeAno


  AnoNeneznámo

  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)


  ŽijeZemřelneznámo

  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)  (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)