Skip to content

Vítejte na webu projektu

Česká databáze zhoubných nádorů velkých slinných žláz

„Epidemiologie zhoubných nádorů slinných žláz v České republice“

 

Formuláře a další materiály pro spolupracující pracoviště

 

Aktuální informace

Projekt v realizaci.

 

Pro bližší informace či při zájmu o zapojení do studie nás prosím kontaktujte na: slinnezlazy@gmail.com

 

Hlavní koordinátor projektu:

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol v Praze

email: david.kalfert@fnmotol.cz

 

Stránky slinnezlazy.cz jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví.

 

Záštita (partner projektu):

Permalink