Skip to content

Sledované parametry – přehled a vysvětlení
ŽenaMužKouření
AnoNeNezjištěno
Abusus alkoholu
AnoNeNezjištěno
C07C088C089VpravoVlevoOboustranněUZCTMRIPET/CTPET/MRZobrazovací vyšetření nebylo provedeno


NeAno

  

diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická

  


NeAno

  

diagnostický-ve shodě s konečnou diagnózoudiagnostický-jiný histopatologický typnediagnostická

  Pozn: u chirurgické léčby datum operace (formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)

 


Klasifikace chirurgického výkonu u nádorů parotis dle ESGS
Parotidektomie I–IV (VII) /PET s resekcí lícního nervu/Parotidektomie I–IV /PET se zachováním lícního nervu/Parotidectomy I–IV (VII, S, MM) /Rozšířená PET s resekcí n. VII, kůže a m. masseter/Parotidektomie I–II /PES/Parotidektomie III–IV /Deep lobe parotidectomy/Parotidektomie I /Parciální PES oblasti I/Parotidectomy II /Parciální PES oblasti II/Parotidektomie I–II–III /PES rozšířená o dolní hluboký list/Parotidektomie V /Odstranění akcesorního laloku/ECD I /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti I/ECD II /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti II/ECD V /Extrakapsulární exstirpace nádoru v oblasti V/

 

 

NeAno

  

Strana blokové krční disekce:stejnostranná  oboustranná
Typ ND:Elektivní (cN0) Terapeutická (cN+)
Rozsah ND:IA IB IIA IIB III IV V VA VB VI Rozsah nespecifikován (vícenásobný výběr)

 


acinocelulární karcinommammární analog. sekretorický karcinommukoepidermoidní karcinomadenoidně cystický karcinompolymorfní adenokarcinomepiteliálně-myoepiteliální karcinom(hyalinizující) karcinom z jasných buněkbasocelulární adenokarcinomsebaceosní adenokarcinomintraduktální karcinomadenokarcinom NOSsalivární duktální karcinommyoepiteliální karcinomkarcinom z pleomorfního adenomukarcinosarkomšpatně diferencovaný karcinom: neuroendokrinní a nonneuroendokrinnílymfoepiteliální karcinomskvamocelulární karcinom*onkocytický karcinomsialoblastomjiné

U určitých histologických typů ještě  možnost specifikovat podtyp

  

low gradeintermediate gradehigh gradesubtyp nebyl určenT-klasifikace
TXT1T2T3T4aT4bnebyla stanovena
N-klasifikace
TXN1N2aN2bN2cN3nebyla stanovena
M-klasifikace
MXM0M1nebyla stanovenaNebyla indikovánaRTCHRTCHProtonová terapie


(formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)

 

AnoNeneznámo

  

(formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)


ŽijeZemřelneznámo

  

(formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)


(formát DD.MM.RRRR / v případě nutnosti větší anonymizace dat možno 1.MM.RRRR)